top of page
LogoBanner JPEG_edited.png

Sint-Michielsgilde

School voor Historisch Schermen

Op 27 maart 2015 heropgericht, de Sint Michielsgilde is de erfopvolger van de officieel erkende Antwerpse schermersgilde uit 1488.  ​
Een bruisende hedendaagse organisatie met respect voor haar rijke geschiedenis en eeuwenoude tradities, met actieve afdelingen in Antwerpen en Gouda.


Wij richten ons op het martiale systeem van de laatmiddeleeuwse Meester Johannes Liechtenauer, met aandacht voor wapens zoals het langzwaard, rapier, staf en dolk. Zo geven wij de historische krijgskunsten van Europa een nieuwe levensadem. 
 

“Erschrickst du gerne, kein Fechten lerne”

“Heb je een te angstig hart 

Dan brengt deze kunst je zeker smart”


-Ms.3227a

Over de gilde 

Wij wijden ons toe aan de beoefening, het behoud en de overdracht van de Traditionele Europese krijgskunst. 

Wij zetten ons ook in voor het continueren en conserveren van het martiale erfgoed, met al zijn gebruiken, verhalen en symbolen. 

Wij geloven steevast dat een herbeleving van de Europese martiale traditie in zijn essentie een meerwaarde is voor de mensen, waarbij we de historische bronnen en de ridderlijke idealen als inspiratie nemen voor het hedendaagse gildeleven. 

Wij vereren hierbij geen assen en houden ons niet krampachtig vast aan het verleden of stoffige tradities. 

Door onze lessen, evenementen, lezingen en demonstraties proberen wij zo de "nobele weg" te bereiken, waarbij de strijd een manier is om jezelf te veredelen en waar het grootste gevecht geleverd wordt tegen jezelf. 

fencing! 17.jpg
About us
Sint Michielsgilde lessen_edited.jpg

Lessen

Tijdens onze lessen beoefenen we niet enkel het langzwaard, rapier, staf en dolk, maar zijn de lessen opgebouwd uit de volgende blokken:

I. Workout:

Het beoefenen van een krijgskunst vraagt de nodige fysieke basisvaardigheden, zoals kracht, snelheid, mobiliteit en uithoudingsvermogen.

Wij voorzien iedere les een workout gebaseerd op de principes van functionele fitness die aangepast en uitdagend zijn voor ieders niveau. Het bereidt je lichaam voor op de rest van de training en gradueel bouw je aan je fitheidsniveau. 

II. Fundamenten: 

In de krijgskunst valt of staat alles met de fundamenten. Om deze reden keren we iedere les terug naar de basisprincipes waarbij we aandacht besteden aan fundamenten als houwen, voetenwerk en postuur.

III. Techniek: 

Voor ieder lid zijn er verschillende niveau-groepen voorzien. Zo kan je steeds trainen op een niveau dat aansluit bij jou. Verder zijn de lesgevers er om je bij te staan bij je uitdagingen.

IV. Sparren : 

Tijdens het sparren kan de geoefende technieken in een dynamische context worden toegepast. Enkel door het toe te passen leer je op een effectieve manier de krijgskunst. 

Als Gilde richten wij ons op de persoonlijke aanpak, waarbij we het beste in een ieder willen stimuleren.
 

Lessen
Traditional European martial arts

Krijgskunst

Wij trachten de traditionele Europese Krijgskunst op een zinvolle wijze over te dragen in deze hedendaagse tijd.


Maar wat bedoelen we met de naam Traditionele Europese Krijgskunsten, ook bekend als H.E.M.A. (Historische Europese krijgskunsten)?

 

In het kort zijn het disciplines van de krijgskunst die op Europees grondgebied werden ontwikkeld van de Oudheid tot de Vroegmoderne/Nieuwe Tijd. Deze krijgskunsten hebben geen levende tradities noch meesters meer waardoor ze sterk aangewezen zijn op historische bronnen, zoals manuscripten, drukwerk of archeologische artefacten. 

Als Gilde focussen wij ons op verschillende meesters uit de late middeleeuwen, binnen de Duitse schermtraditie. Hun overgeleverde werken en manuscripten beschouwen wij als leidraad en inspiratie om de krijgskunst verder op te bouwen. Zo wordt de krijgskunst ook weer een levende traditie.

 

De krijgskunst is een nobele kunst die beoogt te smeden aan de geest van de beoefenaar door middel van van het lichaam. Het schept de mogelijkheid het zelf te ontwikkelen door voortdurende toewijding in training.

 

Onze visie op de Krijgskunst is dan ook een Ars Gymnastica: een kunst die dient om de mens op fysiek én geestelijk vlak te verrijken.

350px-MS_Germ.Quart.2020_051r Durchwechselen.jpg
Contact

Contact

Antwerpen
Tel. Yannick Goossens: +32 0471 44 10 43

Tel. Lieven François: +32 0497 32 78 32

Tel. Nicolas Maene: +32 0498 71 85 70

Schermzaal Maandag: 

OLVE

R. Keldermansstraat 33

2650 Edegem

Schermzaal Woensdag:

Hangar 44

Rogier van der Weydenstraat 4

Edegem 


 

Onze partners: 
Universiteit_Antwerpen-logo-F797FFB81F-s
HEMA federatie.webp

Proefles aanvragen

Proefles aanvragen?

stuur een mail naar: Antwerpen@sintmichielsgilde.be


 

bottom of page